Månedlige arkiver: februar 2021

Vil du have muligheden for at få det optimale ud af din træning? Endda designe 100% individualiserede intervalpas?

I det følgende kan du læse mere om, hvordan mangel på pyruvat og laktatakkumulering gør det muligt for dig, at opbygge mere effektive træningspas: Mangel på pyruvat Ser vi på grafen herunder, som illustrerer pyruvatmangel og laktatakkumulering, er der et punkt, hvor grafen rammer X-aksen. Til venstre for dette punkt er LOP-kurven (”Lack of Pyruvate”, […]

Aerob og anaerob metabolisme 101

Aerob og anaerob energitilførsel En muskels evne til at udvikle kraft er bl.a. bestemt af mængden af energi, som er mulig at anvende. Når en stor mængde energi er tilgængelig, kan musklen arbejde ved en høj intensitet, hvorimod hvis mængden af tilgængelig energi falder, kan musklen ikke længere operere ved samme intensitet. Produktionen af energi […]