PRODUKTER OG TJENESTER YDBYDES AF:

Peak4ever

Frederiksvej 7B st tv

2000 Frederiksberg

CVR-nr: 41139528

 

Kontakt os på e-mail info@peak4ever.com eller mobil 4253 1001.

LEVERING AF PRODUKTER:
Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser, arrangementer eller ydelser, eller med post/fragtmand.

Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den opgiven e-mailadresse.

Levering/kontakt fra os sker hurtigst muligt, og kan forventes indenfor 48 timer.

BETALING:
Produkterne købes i vores online shop med Dankort eller VISADankort.

Alle priser er oplyst i danske kroner excl. moms.

Køber du en vare som er særligt fremstillet til dig, kan betalingen trækkes før produktet sendes. Pengene trækkes dog først fra dit kort efter, at vi har kontaktet dig.

Ved køb af abonnementer, starter dit abonnement først fra den dag, du aftaler med os. Fra den dato trækkes beløbet for dit abonnement hver 4. uge. Træningen uploades hver uge.

SPECIFIKT FOR ABONNEMENTER:
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode (4 uger). Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. 

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@peak4ever.com

Opsigelsen gælder fra løbende måned + 1 måned (4 uger). Derefter vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Har du købt et abonnement med minimumsbindingsperiode, kan abonnementet ikke ophøre før denne periode er slut.

Alle abonnementer fortsætter automatisk hver 4. uge, indtil du selv opsiger dem, ved at kontakte os på info@peak4ever.com

Et abonnement kan stige i pris, men vi varsler altid dette til dig pr. e-mail minimum 2 måneder forud.

Det er kundens eget ansvar, at booke alle sine coachingsamtaler igennem vores bookingsystem: https://peak4ever.com/booking/

 

AFMELDING:

Afmelding af en coachingtime eller telefonopkald, skal ske SENEST 24 timer før den aftalte tid. Ved for sen afmelding faktureres 500 kr. for udeblivelse fra en coachingtime.

RETURRET:
Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på info@peak4ever.com og du vil få alle pengene tilbage.

Ved køb af produkter, som leveres digitalt frafalder returretten, hvis produktet er modtaget.

ADGANG TIL ONLINE MATERIALE:
Materialet du køber er dit til evigt eje. Peak4ever forpligter sig dog ikke til at hoste/opbevare dit materiale online til evig tid. Det påfalder altid kunden selv at hente online materiale ned til egen computer, såvel som sikre sig backup af dette. 

Alt materiale kan downloades til kundens egen opbevaring. Peak4ever kan til enhver tid, lukke ned for det online forum, hvor online materiale ligger til rådighed. Peak4ever påkræves dog at advare minimum 2 uger inden materialets online ophør. Det er altid kundens eget ansvar, at holde sin email ajour. Dette gøres nemt på kundens konto.

RETTIGHEDER:
Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Peak4ever. Ved køb opnås udelukkende licens, til at benytte, det købte produkt til eget brug, som angivet under det pågældende produkt. Materialet må aldrig helt eller delvist deles, kopieres, videregives eller anvises til undervisning, medmindre det på forhånd er aftalt, og der foreligger skriftlig godkendelse.

 

Terms & Conditions

Terms & Conditions for Subscription Services

 

PRODUCTS AND SERVICES ARE PROVIDED BY:

Peak4ever

Frederiksvej 7B st tv

2000 Frederiksberg

CVR-nr: 41139528

 

Contact us via e-mail info@peak4ever.com or mobile +45 4253 1001.

DELIVERY OF PRODUCTS:
The products will be delivered to you digitally via e-mail, as physical courses, events or services, or by post.
Immediately after your purchase, you will receive an invoice by e-mail to the provided e-mail address.
Delivery/Contact from us will happen as soon as possible, and within 48 hours.

PAYMENT:
Products can be purchased in our online shop via Dankort and Visa credit card.

All prices are given in Danish kr. excl. VAT.

If you buy a product that is tailored for you, the payment can be deducted before the product is sent. However, the money will not be deducted from your card until after we have contacted you.

When purchasing subscriptions, your subscription only starts from the day you agree with us. From that date, the amount of your subscription is deducted every 4th week. Your training program is uploaded every week.

SUBSCRIBERS:
As a subscriber, the subscription price will be drawn automatically at the beginning of each subscription period. The receipt for this transaction will be sent to you via e-mail.

You will receive a confirmation e-mail of your subscription once you have signed up.

You will be able to terminate your subscription at any time by contacting info@peak4ever.com

The cancellation is valid from the current month + 1 month (4 weeks). Thereafter, no further withdrawals will take place. However, any outstanding invoices will still need to be paid for.

If you have purchased a subscription with a minimum binding period, the subscription cannot expire until this period ends.

All subscriptions continues automatically every month until you cancel them by contacting us at info@peak4ever.com

CANCELLATION:

Cancellation of a coching or phone call must happen NO LATER THAN 24 hours prior to the coaching/phone call start time. In case of too late cancellation, 500 DKK will be charged for absence from the coaching.

hAfmelding af en coachingtime eller telefonopkald, skal ske SENEST 24 timer før den aftale tid. Ved for sen afmelding faktureres 500 kr. for en coachingtime.

It is the customer’s own responsibility to book all their coaching appointments through our booking system:https://peak4ever.com/booking/

RETURNS AND REFUNDS:

You have 14 days to cancel your order. If you wish to cancel your order within 14 days, contact us on info@peak4ever.com and you will get all your money back.

When purchasing products that are delivered digitally to you, your cancellation-rights will be withdrawn if you have already received your product.

ACCESS TO ONLINE MATERIAL:
The material is yours forever. However, Peak4ever will not commit to continuously store the material online. Therefore, it is up to the customer to download the online material and store it on his/her own computer, as well as to keep back-ups of the material.

All material can be downloaded by customers, for their own personal storage. Peak4ever contains the rights to shut down the online forum, in which the online material can be found, at any time. However, Peak4ever is required to send out a warning a minimum 2 weeks prior to the termination of the material’s online existence. It is the responsibility of the customer to keep an eye on his/her e-mail, and change it in the system if he/she changes the email address. This can easily be done through the customer’s account.

RIGHTS:
All rights to courses, workshops, events and digital products belong to Peak4ever. When a customer purchases a product, only he/she is permitted to make use of that particular product. The material must not be shared, copied, sent out or used for teaching purposes, unless this has been pre-arranged and a written agreement has been made.